Program naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală»

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului condiţii specifice – Program naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program naţional de educaţie remedială), Apel de tip non – competitiv, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN; Axa prioritară 6 – Educaţie şi competente. Obiectivul tematic 10: Investiţiile în educaţie, […]

Scoala Gimnaziala N.Stoleru Baia

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN ŞCOLAR 2019-2020

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”NICOLAE STOLERU” BAIA LOC. BAIA JUD.SUCEAVA STR.NICOLAE STOLERU NR.1 tel/fax 0230544600 e-mail:nstoleru1scoala@gmail.com Nr. 1077/27.07.2020 RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN ŞCOLAR 2019-2020 SEPTEMBRIE 2020   Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate întocmite de responsabilii comisiilor metodice , precum şi […]

Scoala Gimnaziala N.Stoleru Baia

PLAN  MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2020-2021

  ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru” Baia Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600 e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com   PLAN  MANAGERIAL AN ȘCOLAR 2020-2021   1 CONTEXT EUROPEAN :   În 2009, au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, provocărilor cu care se confruntă sistemele […]