RAPORT FINAL         PROGRAM ŞCOALA ALTFEL

 1. Numărul de activităţi derulate: 240 activități la invățământul preșcolar, primar si gimnazial

 

 1. Tipul de activităţi derulate: cultural– artistice, practic – gospodăreşti, caritate, ecologizare, turistice, sportive, muzicale, religioase.

 

 1. Resursele implicate : 46 cadre didactice; 665 copii preșcolari, elevi ciclul primar și ciclul gimnazial

 

 1. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Clubul Copiilor Fălticeni, , Azilul de Bătrâni Bogdănești  , Școala Gimnazială Preutești/ G.P. N. Bahna Arini, Școala ”Ion Irimescu” Fălticeni , Formaţiunea de Pompieri Fălticeni , Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni Dispensarul medical Baia, Biserica Ortodoxă Baia, ACCET Baia  , Fundația FARA, Consiliul Local Baia, Muzeul de istorie Baia, Poliția Baia ;

 

 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor : Parcul Comunei, , Azilul de Bătrâni Bogdănești  , Scoala Ion Irimescu Falticeni,  Formaţiunea de Pompieri Fălticeni ,Colegiile Naționale din orașul Fălticeni, Dispensarul medical Baia, ACCET Baia  , Fundația FARA, Consiliul Local Baia, Biserica Ortodoxă Baia ,Muzeul de istorie Baia,

 

 1. Obiectivele urmărite:
  1. Dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare;
  2. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială;
 • Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor ;
 1. Formarea atitudinii ecologice responsabile ;
 2. Aprecierea frumuseţilor din spaţiul etno-cultural ;
 3. Formarea virtuţiilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios;
 • Dezvoltarea creativității și formarea unor abilități practice;

VIII.Crearea unei motivații optime pentru activitatea extrașcolară;

IX.Implicarea familiei în activitățile extrașcolare;

X.Facilitarea integrării școlii în comunitate,

 

 1. Proiecte derulate:
  1. ”Istorie, tradiții și obiceiuri”
  2. ”Caravana prieteniei ”
 • ”Efectele unei alimentații nesănătoase”;
 1. ”Marea voluntariadă”
 2. ”Educație pentru viață”

 

             PUNCTE TARI

 

   PUNCTE SLABE

 

 

 

·         Crearea unui climat educational deschis si stimulativ prin relațiile interpersonale;

·         Personal didactic cu experiență și calificat;

·         Implicarea tuturor cadrelor didactice în pregătirea și desfășurarea activităților;

·         Realizarea unor activități flexibile și creative care corespund nevoilor elevilor;

·         Interes crescut pentru anumite tipuri de activități: excursii, drumeții, vizite, concursuri, teatru;

·         Implicarea părinților copiilor de la grădiniță și a elevilor claselor I-IV în organizarea și derularea activităților;

·         Parteneriate cu alte școli și instituții;

·         Existența unor resurse materiale minime necesare (calculator, videoproiector, )

 

 

·         Fonduri insuficiente pentru realizarea unor activitati și pentru a răsplăti rezultatele obținute de elevi la concursurile școlare;

·         Lipsa spațiului de joacă la grădiniță;

 

·         Reticența unor elevi pentru anumite activități;

 

        OPORTUNITATI

  

     AMENINTARI

 

 

·         Implicarea părinților în desfășurarea activităților;

·         Reinnoirea parteneriatelor cu Biserica, Politia, liceele din Fălticeni, cu Biblioteca s.a.

·         Dorința cadrelor didactice pentru schimburi de experienta si pentru actiuni organizate in parteneriat

·         Cresterea calității parteneriatului, a sprijinului comunității pentru dezvoltarea și susținerea actului educațional;

 

 

 

·         Insuficienta conștientizare a părinților elevilor, privind rolul lor de principal partener al școlii

·         Imposibilitatea unor elevi de a participa la unele activități(excursii) datorită situației financiare;

·         Modificări legislative permanente care creează dezorientare și nesiguranță;

 

 

Pentru descărcare click aici