RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN ŞCOLAR 2018-2019

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCATIEI NAŢIONALE SCOALA GIMNAZIALĂ  ”NICOLAE STOLERU” BAIA LOC. BAIA JUD.SUCEAVA STR.NICOLAE STOLERU NR.1 tel/fax 0230544600 e-mail:nstoleru1scoala@gmail.com Nr. 1429 / 28.08.2019 RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI AN ŞCOLAR 2018-2019 SEPTEMBRIE  2018          Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate întocmite de responsabilii comisiilor metodice , precum […]