O R D I N
privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020
În baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020, a art. 49 din Decretul nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
Având în vedere prevederile art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 15, alin. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 24 / 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI și CERCETĂRII
emite prezentul ordin:
Art. 1. – (1) Se aprobă programele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020. pentru mai multe detalii: OMEC_4115_10.04.2020

Anexa 1 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020

Anexa 2 la Ordinul nr. 4115 din 10 aprilie 2020.pdf

Adresa 1149_21042020_informare_OMEC_4115_10042020