Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

Nr. 4.266/840

Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Sănătății

Luând în considerare faptul că pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, au fost instituite măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale,

ținând seama de natura juridică a dreptului fundamental la educație și raportat la obligația asigurării exercitării acestui drept, în mod egal, pentru toți beneficiarii actului educațional, în contextul în care trebuie menținute unele măsuri în vederea prevenirii răspândirii COVID-19,

cunoscând că prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României își încetează aplicabilitatea,

văzând Referatul de aprobare nr. 983/MEC/SG din 18.05.2020, precum și având în vedere prevederile:

 art. 38art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

detalii: Ordin 4266