ANUNŢ

             Prin prezenta adresă vă informăm că în perioada 13.09.2021-30.09.2021se pot depune la secretariatul Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Stoleru,, Baia  dosare  pentru acordarea drepturilor bănești pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în anul școlar 2021-2022, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, care vor cuprinde următoarele documente:

  1. cerere acordare ajutor;
  2. certificatul de naştere al beneficiarului;
  3. actul de identitate al beneficiarului, după caz;
  4. actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
  5. certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
  6. declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleaşi drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială;
  7. declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din HOTĂRÂREA Nr. 564/2017 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar vor fi folosite doar în acest scop.
  8. dosar carton.