ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”    BAIA

Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600

e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com

Nr.  197    din  04.02.2022

Prin prezenta vă informăm că deținem următoare bunuri care la acest moment nu isi mai justifica utilitatea :

NR CRT DENUMIRE Stare UM CANT PU VAL
CENTRALA TERMICA Nefunctțional Buc 1 2402.07 2402.07
CAZAN CENTRALA Nefunctțional Buc 1 21,032.79 21,032.79
CAZAN CENTRALA Nefunctțional Buc 1 20.92 20.92
SYSTEM DE ALARMA Nefunctțional Buc 1 2,441.88 2,441.88
SYSTEM TVCI Nefunctțional Buc 1 16,100.26 16,100.26
 Monitor HP LA2205WG Nefunctțional  Buc  1 193.85 193.85
Videoproiector EPSON Nefunctțional Buc 1 1444.13 1444.13
TOTAL 43,442.05 43,442.05

Din acest motiv vă comunicăm, că dacă sunteți interesați, vă putem transfera cu titlu gratuit bunul menționat mai sus.

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa ne contactati in urmatoarele 10 zile.

Vă mulțumim!

         Director,                                                                                                     Adm. Fin.,

Prof. Potlog Maria-Roxana                                                                       Maftei Carmen-Mihaela