ANUNT CASARE

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”    BAIA Com. Baia, jud. Suceava; tel/fax: +4-0230-544600 e-mail: nstoleru1scoala@gmail.com Nr.  197    din  04.02.2022 Prin prezenta vă informăm că deținem următoare bunuri care la acest moment nu isi mai justifica utilitatea : NR CRT DENUMIRE Stare UM CANT PU VAL CENTRALA TERMICA Nefunctțional Buc 1 2402.07 2402.07 CAZAN CENTRALA […]

ȚINTE PDI 2020-2024

JUSTIFICAREA ȚINTELOR STRATEGICE PROPUSE Ţintele strategice propuse pentru dezvoltarea instituţională a Școlii  în perioada următorilor 4 ani, 2020-2024, vizează rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza diagnozei mediului intern şi extern. ȚINTELE STRATEGICE ȘI OPŢIUNILE STRATEGICE Pornind de la diagnoza mediului intern şi extern, precum şi de la ţintele strategice stabilite, opţiunile strategice ale […]

ANUNȚ RECHIZITE AN ȘCOLAR 2021-2022

SCOALA GIMNAZIALA „N. Stoleru” Baia ​​​​ ANUNŢ Dosarele pentru acordare de rechizite şcolare elevilor claselor pregătitoare,  I-VIII se vor depune la învăţătorii şi  diriginţii claselor până la data de 24.09.2021 cu condiţia ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2021 sa fie de maxim 50% din salariu de bază minim […]

ANUNT BURSE

      ANUNŢ  Elevii claselor I-VIII si cl. pregatitoare   vor întocmi şi depune la secretariatul Scolii Gimnaziale  ,,Nicolae Stoleru,, Baia  dosare  pentru acordarea de burse scolare  pentru anul scolar 2021/2022   până în data de 24.09.2021  îndeplinind următoarele condiţii:   BURSE DE MERIT Se acordă, în limita numărului de burse aprobat  , elevilor care se încadrează în […]