REUNIUNE MANAGERIALĂ

19 FEBRUARIE 2016

AGENDA

ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT (FAMILIE) ȘI ROLUL EI IN INSTRUIREA PĂRINȚILOR

 

9:30-10:00 MOMENT INTRODUCTIV

Sosirea participanților

Aspecte organizatorice

 

10:00 – 10:30 DESCHIDEREA REUNIUNII

Cuvântde bun-venit – director Natu Ioan

Școala Gimnazială ”NICOLAE STOLERU”   -trecut, prezent și perspective

 

10:30 – 11:00 MESAJE ALE  INVITAȚILOR DE ONOARE

Primarul Comunei Baia  Cîrlan Mihai

Inspector Școlar General  Gheorghe Lazăr

Inspector Școlar General Adjunct Gabriela Scutaru

Inspector Școlar General Adjunct Cristian Cuciurean

 

11:00 – 11:30 ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ. ORIENTAREA CĂTRE CLIENT (FAMILIE) ȘI ROLUL EI ÎN INSTRUIREA PĂRINȚILOR

Prezentare PPT   – Director Natu Ioan; director adjunct Iacob Ionela; consilier educativ  Zaharia Floarea

Participanți din partea școlii: cadre didactice, părinți

 

11:30 – 12:00 BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA CU PĂRINȚII – prezentare

Inspector școlar pentru management instituțional Ghiorghi Corrnia

 

12:00 – 12:15 MOMENT ARTISTIC prof. Apopei Mirabela

 

12:15 – 12:45 DEZBATERI ALE TEMEI DE SPECIALITATE

NOUTĂȚI DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

DISCUȚII LIBERE

Moderator – Inspector școlar Ghiorghi Cornia

 

13:00 ÎNCHEIEREA REUNIUNII