MISIUNEA ŞCOLII

Promovarea unui învăţământ deschis, flexibil care încurajează învăţarea continuă a elevilor.

Şcoala este deschisă pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație, promovând calitățile lor, în vederea formării unei personalități autonome și creative, satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură. Instituția noastră oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor și capacităților necesare continuării studiilor în domeniile de care comunitatea are nevoie. Echipa managerială va implementa politicile și programele de dezvoltare ale învățământului preuniversitar având ca obiectiv creșterea calității serviciilor educative precum și integrarea elevilor în comunitatea locală.

VIZIUNEA ȘCOLII

Şcoala Gimnazială “Nicolae Stoleru” este o școala democratică, dinamică, deschisă, acceptând schimbarea, care promovează respectul pentru adevăratele valori ale vieţii şi încurajează elevul în formarea sa ca om. Ne propunem realizarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate.