ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE STOLERU”, LOC. BAIA JUD.SUCEAVA

STR. NICOLAE STOLERU NR.1 tel/fax 0230544600

e-mail:nstoleru1scoala@gmail.com

Nr. 589 din 09.02.2017

 

 

 

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie

An şcolar 2016-2017

 

 

 

Nr.crt. Hotărâre Data
1. Se validează noul CA al Şcolii Gimnaziale „N. Stoleru”, Baia;

Se aprobă orarul cl. V-VIII al Şcolii Gimnaziale „N. Stoleru” şi al Structurii 2;

Se aprobă ca diriginţi: dl. Natu Ioan la clasa a V-a B şi dna. Iacob Ionela la clasa a VI-a A. De asemenea, dna. înv. Zegleanu Maria va fi încadrată ca învăţător la cumul la clasa a III-a B, dl.prof. Natu Ioan revine pe catedra de istorie, iar dl. Niga Alexandru ocupă 5 ore de geografie;

Se aprobă în unanimitate Cererea de reîntregire pe catedra de istorie a drei. dir. Potlog Roxana.

 

 

23.01.2017

2. Se aprobă cererile de menţinere în activitate ca titular peste vârsta de pensionare a dnei. înv. Potlog Ana şi a dlui prof. de istorie Natu Ioan.

Nu se aprobă cererea de menţinere în activitate ca titular  peste vârsta de pensionare a dnei prof. de limba engleză Mitric Aurora;

Se aprobă noul program de funcţionare la Structura 2: CP, clasa I şi clasele V-VIII de dimineaţă, iar clasele II-IV după-amiază.

 

27.01.2017

3. Se aprobă Proiectul de încadrare de la Şcoala Gimnazială „N. Stoleru”, Baia pentru anul şcolar 2017-2018;

Se aprobă orarul de funcţionare al programului „A doua şansă”.

2.02.2017
4. Validarea Rapoartelor de analiză în cadrul compartimentelor: Management, Coordonator proiecte și programe școlare și extrașcolare;

Aprobarea cererilor privind concediile de odihnă;

Avizarea Planurilor manageriale și operaționale la compartimentul Management;

Stabilirea criteriilor în vederea elaborării miniprogramelor de opțional pentru anul școlar 2017-2018

Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor din alte circumscripții școlare

Stabilirea criteriilor de departajare pentru ocuparea postului de învățător de la Școala Nr. 2 Baia: continuitate pe post, domiciliu, inspecție la clasă

28.02.2017
5. Aprobarea cererii de continuitate pe postul de contabil a d-nei Zăhărescu Elena înreg. cu nr. 851/27.03.2017 pentru perioada 1.04.2017-1.04.2018 ;

Aprobarea cererilor de înscriere la clasa pregătitoare a unui nr. de 2 elevi din altă circumscripție școlară

28.03.2017
6. Emiterea acordului de principiu pt. pretransferul consimțit între unități de învățământ a d-nei prof. pt. înv. primar Ion Alina; 4.04.2017
7.  Avizarea a 3 clase pregătitoare pt. anul școlar 2017-2018 în baza cererilor de înscriere cu un nr. de 52 de elevi;

Constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a E.N. la cls. II-IV-VI prin Decizia nr. 116/6.04.2017;

Avizarea Planului de măsuri cu privire la remedierea rezultatelor de la examenul de simulare – cl. a VIII-a;

Aprobarea bugetului pentru anul financiar 2017;

7.04.2017
8. Avizarea raportului de activitate la compartimentul Bibliotecă

Aprobarea tematicii activităților planificate pentru Săptămâna Școala Altfel care se va desfășura în perioada 29.05.2017 – 2.06.2017

Acordarea calificativelor parțiale pentru cadrele didactice care au solicită continuitatea pe post

Emiterea acordurilor de principiu în vederea continuității pe post în anul școlar 2017-2018 pentru : ed. Suciu Sînziana și prof. Chiruță Simona

Stabilirea prețului de 0,50 bani pentru firul de răsad din sera școlii

10.05.2017

 

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                       DIRECTOR ADJUNCT,

Prof.Potlog Maria-Roxana                                                                          Prof. Bodnariu Loredana